راهنمای تولید فیلم

تولید رسانه دانش آموزی

راهنمای تولید فیلم

فیلم کوتاه و کلیپ قرار است در چند دقیقه مفهومی را به مخاطب برساند. تلفیق با یک موسیقی باعث می شود برقراری ارتباط با آن راحت تر صورت گیرد. بنابراین یک کلیپ باید ضرباهنگ خوب و متناسب با تصویر داشته باشد. فیلم برداری می تواند با دوربین فیلمبرداری یا با دوربین گوشی انجام شود.

مدرسه طرح دختران