سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شیوه نامه ی اجرایی انتخابات شورای دانش آموزی1402

شیوه نامه اجرایی شورای دانش آموزی 1402

۴. اداره امور نشریه های دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه
۵ همکاری در ارتقاء مهارت ،فرهنگی هنری، علمی و ورزشی دانش آموزان و برگزاری مسابقات مربوطه؛
۶ همکاری در برگزاری بازدیدها و اردوهای تفریحی، مذهبی و پرورشی؛
.۱ همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه مدرسه؛
. همکاری در تشکیل و اداره تعاونی آموزشگاهی مدارس در راستای ایجاد زمینه های مناسب برای ممارست اقتصادی و دایر نمودن نمایشگاه های عرضه دست سازه های دانش آموزان؛
. همکاری در امور انتظامی و بهداشتی مدرسه
۱۰. همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه؛
۱۱. شرکت رییس یا نماینده شورا در جلسات شورای مدرسه و انجمن اولیاء و مربیان براساس ضرورت و ارتباط موضوع؛
۱۲. ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش آموزانی که مشارکت فعال در امور اجرایی آموزشی و پرورشی مدرسه داشته اند.
زمان و نحوه انتخابات
۱. شورای دانش آموزی در تمامی مدارس ابتدایی، ( دوره اول و دوم) متوسطه اول و متوسطه دوم اعم از شهری روستایی، عشایری، استثنایی، دخترانه پسرانه دولتی و غیرانتفاعی در داخل و مدارس ایرانی خارج از کشور تشکیل می گردد؛

تبصره: مدارس عشایری به علت کوچ ،پاییزه مجاز هستند انتخابات را با تأخیر انجام دهند (حداکثر تا ۲۰ آبان ماه)؛
۱. دانش آموزانی که تمایل به عضویت در شورا دارند، دو هفته قبل از انتخابات خود را کاندیدای عضویت نموده و در دفتر مدرسه ثبت نام می نمایند؛
۲. دانش آموزان می توانند به مدت پنج روز قبل از انتخابات) درخصوص دیدگاه ها، نظرها و برنامه های خود به تبلیغ بپردازند. تبلیغات انتخاباتی تا آخرین ساعت رسمی روز قبل از انتخابات آزاد است. در روز برگزاری انتخابات هر گونه تبلیغ ممنوع می باشد؛
. کلیه داوطلبان موظفند در تبلیغات خود اعم از چاپ تراکت صحبت در مراسم آغازین و نماز جماعت و ارائه برنامه در کلاس ها و … موارد زیر را رعایت نمایند
الف) دیدگاه ها و برنامه های خود را از طریق سخنرانی در مراسم آغازین و میزگردهای مختلف ضمن تهیه تراکتهای ساده و کم هزینه با هماهنگی مسئولان مدرسه به دانش آموزان ارائه دهند (مدیران مدارس برای نصب بهتر تراکتهای تبلیغاتی کاندیداها محل های مشخصی را لحاظ نمایند.
ب از اعلام برنامه ها و شعارهای خارج از اختیارات و وظایف قانونی پیش بینی شده در شیوه نامه پرهیز نمایند.
ج) تبلیغات نباید به گونه ای باشد که بعد از انتخابات به موضع گیری یا تقابل بین دانش آموزان منجر شود.
د) تبلیغات نباید مانع دقت و شناخت دانش آموزان نسبت به کاندیداها شود.
ه نباید در تبلیغات کاندیدای رقیب تخریب یا تضعیف گردد.

شیوه نامه اجرایی شورای دانش آموزی

ترکیب اعضاء:

الف) تعداد اعضای شوراهای دانش آموزی در مدرسه ابتدایی بر تعداد دانش آموزان پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم به شرح ذیل خواهد بود.

ردیف

ردیف

تعداد دانش آموزان

مدرسه

تعداد دانش آموزان منتخب تعداد دانش آموزان علی البدل
١ تا ۱۰۰ نفر ۵ نفر ۲ نفر
۲ ۱۰۱ تا ۱۵۰ نفر ۷ نفر ۲ نفر
۳ ۱۵۱ نفر به بالا ۹ نفر ۲ نفر

 

ب) تعداد اعضای شوراهای دانش آموزی در مدرسه متوسطه اول و متوسطه دوم برحسب تعداد دانش آموزان هـمـان مـدرسـه بـه شـرح ذیل خواهد بود.

ردیف

ردیف

تعداد دانش آموزان

مدرسه

تعداد دانش آموزان منتخب تعداد دانش آموزان على البدل
١ تا ۲۵۰ نفر ۵ نفر ۲ نفر
۲ ۲۵۰ تا ۳۵۰ نفر ۷ نفر ۲ نفر
۳ ۳۵۰ تا ۵۵۰ نفر ۹ نفر ۲ نفر
۴ ۵۵۰ نفر به بالا ۱۱نفر ۲ نفر

 

تبصره ۱: در مدارس ابتدایی دانش آموزان پایه سوم به بالا حق رأی دادن و

 

کاندیدا شدن در انتخابات شورای دانش آموزی را دارند.

تبصره ۲: شورای دانش آموزی در هر مدرسه در اولین جلسه خود با رأی مخفی رئیس، معاون ،منشی ،بازرس سخنگو، مسئول پشتیبانی، روابط عمومی و … شورا به تناسب اعضا انتخاب می نماید.

تبصره ۳: سازمان آموزش و پرورش استثنایی مجاز است با عنایت به نرم دانش آموزان استثنایی نسبت به ترکیب اعضای شورا در مدارس مربوط متناسب با نوع معلولیت ها ترکیب مناس چهارچوب این دستورالعمل اعمال نماید.

تبصره ۴: در مدارس مختلط روستایی حضور مدیـریـا یکی از مسئولین مدرسه در کلیه جلسات شورای دانش آموزی الزامی است.

تبصره :۵ رؤسای شوراهای دانش آموزی هر سه دوره تحصیلی به عنوان مشاور دانش آموزی مدیر تلقی میگردند و ابلاغ دریافت می نمایند.

تبصره ۶: در مدارس ایرانی خارج از کشور که دارای دوره های تحصیلی متفاوت (ابتدایی، متوسطه اول و دوم میباشند انتخاب اعضا با توجه به بالاترین رأی مأخوذه و به نسبت تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های تحصیلی با رعایت حد نصاب تعداد اعضا برابر دستورالعمل اجرایی انجام پذیرد.

شرایط داوطلب عضوی

داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف) رعایت اخلاق و ارزشهای اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان ، ب) داشتن روحیه مسئولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران

ج) برخورداری از نظم و انضباط تحصیلی و پای بنـد بـه رعایت قوانین مدرسه

د) برخورداری از وضعیت تحصیلی متوسط و رو به رشد، هـ) برخورداری از وضعیت رفتاری متعادل

چگونگی تشکیل جلسات
جلسات شورای دانش آموزی حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل می شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضرین قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. شورای دانش آموزی در صورت نیاز به پیشنهاد حداقل ۳ نفر از اعضا میتواند جلسات فوق العاده را برگزار نماید.
جلسات عمومی شورای دانش آموزی به منظور تبیین شرح وظايف و ارائه گزارش عملکرد شورا و دریافت نظر دانش آموزان حداقل در دو نوبت در سال تحصیلی با حضور دانش آموزان مدرسه تشکیل می شود.
مدیر مدرسه موظف است تسهیلات لازم را برای فعالیت های شورای دانش آموزی و انجمن های مربوط فراهم کند و محل مناسبی را نیز برای برگزاری جلسات و سایر فعالیتها به آن اختصاص دهد.
در دفتر مخصوص ثبت کرده و به اطلاع مسئولین مدرسه برساند و یک نسخه از آن را در تابلوی اعلانات دانش آموزی نصب نماید و نتیجه را در شورای بعدی به اطلاع اعضای شورا برساند.
مدیر آموزشگاه موظف است مصوبات شورای دانش آموزی را هر سه ماه یک بار به اداره متبوع ارسال و پیگیر مطالبات آنان باشد.

نکات مهم:
۱. به منظور برگزاری هرچه بهتر انتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ مقرر، تمامی امور مربوط به انتخابات در چند روز قبل از انتخابات، مطابق تقویم اجرایی مناسب شامل زمان ثبت نام کاندیداها، زمان معرفی کاندیداها، مدت تبلیغات زمان برگزاری و تاریخ اعلام نتایج توسط مسئولین مربوط تنظیم و اعلام میگردد.
۲. با هماهنگی و رایزنی با فرمانداریها و بخشداری ها، چند روز قبل از برگزاری انتخابات صندوقهای رسمی ا صورت امانت تحویل گردد و در روز انتخابات از این صندوق ها استفاده شود.
. با همکاری ،نهادها ارگانها و شخصیتهای محلی به ویژه با استفاده ظرفیت از صدا و سیمای استانی و محلی برنامه های آموزشی و تبلیغی مناسبی را قبل از برگزاری انتخابات برای دانش آموزان پیش بینی، طراحی و اجرا نمایند
۴ عوامل اجرایی و اعضای فعال شورای دانش آموزی و انجمن ها و گروه های آن در سطح مدرسه به نحو مقتضی مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند.

شیوه انتخابات شوراهای دانش آموزی
در راستای تحقق اصل دانش آموز محوری و اهداف شوراهای دانش آموزی و فعال کردن انجمنهای آن لازم است ستاد برنامه ریزی ، پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای شورای دانش آموزی ستاد ٫ استان، ناحیه ٫ منطقه ٫ شهرستان و مدرسه تشکیل و مطابق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مدارس زمینه حضور هر چه باشکوه تر دانش آموزان را در انتخابات و مشارکت آنان در مسئولیت پذیری و امور اجرایی مدرسه فراهم گردد. لذا بدین منظور ستادهایی به شرح ذیل در سطوح ستاد ، استان ، ناحیه ٫ منطقه ٫ شهرستان و مدرسه تشکیل میگردد.

نحوه تشکیل انجمنهای شورای دانش آموزی
تعریف انجمنهای شورای دانش آموزی
به جمعی از دانش آموزان علاقمند به فعالیت تحقیقی، اجرایی در یکی از زمینه های اعتقادی ،اجتماعی ،فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی ،زیستی ورزشی و موارد مشابه با مسئولیت دانش آموزان منتخب و همکاری و نظارت مدیر و معاون پرورشی و تربیت بدنی که در یک واحد سازمان دهی می شوند انجمن اطلاق می شود.
دانش آموزان عضو انجمن ها الزامی ندارند که حتما عضو شورای دانش آموزی مدرسه باشند

اهداف انجمنها:
۱. ایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت دانش آموزان در امور گوناگون آموزشی و پرورشی؛
۲. تحکیم و تقویت آگاهیهای دینی و زمینه سازی رشد فضایل اخلاقی دانش آموزان در پرتو فعالیتهای گروهی
۳. تقویت مهارت های فردی اجتماعی و روحیه جمع گرایی در دانش آموزان
۴. تقویت روحیه مسئولیت پذیری و رشد توانمندی های مدیریتی؛
۵. جهت دهی خلاقیت های فردی دانش آموزان در فعالیت های گروهی آنان؛
۶. ایجاد انگیزه و تقویت نگرش مثبت نسبت به فعالیتهای گروهی.

اصول و خط مشیها
۱ فعالیت انجمنها و اجزای وابسته نباید مغایر مقررات و قوانین حاکم بر آموزش و پرورش به ویژه مدرسه باشد؛
۲. انجمنها و اجزای وابسته توسط دانش آموزان اداره می شود و مسئولین مدرسه تنها نقش نظارت و هماهنگی فعالیت ها را بر عهده دارند؛
۳. فعالیت انجمن ها براساس علایق و استعدادهای دانش آموزان تنظیم می گردد؛
۴. فعالیت انجمن ها باید در راستای تحکیم و حفظ ارزشهای اسلامی تنظیم گردد.
ساختار تشکیلات و مقررات
۱. انجمن ها در هر مدرسه توسط شورای دانش آموزی و با همکاری مسئولین مدرسه سازماندهی میشوند و به فعالیت می پردازند؛ ورالعملهای اداری
۲. شورای دانش آموزی با هماهنگی معاون پرورشی یا مربی پرورشی مدرسه موضوع تشکیل انجمن ها را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانش آموزان می رساند؛ . پس از اطلاع رسانی به دانش آموزان شورای دانش آموزی با همکاری مسئولین مدرسه از داوطلبان عضویت در انجمن ها ثبت نام به عمل می آورد؛ ۴. رئیس انجمن ها توسط اعضای همان انجمن انتخاب می شوند؛
۵. رئیس هر انجمن از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید؛
۶. ابلاغ رئیس انجمن ها توسط رئیس شورای دانش آموزی با هماهنگی مدیر مدرسه و سایر اعضای شورای دانش آموزی برای مدت یک سال صادر می گردد؛
. رئیس انجمن موظف است گروههای کاری را متناسب با علایق و تعداد اعضا سازماندهی و فعال نماید؛
. انجمنهای دانش آموزی هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه خواهند داد؛ تبصره: در صورت لزوم با موافقت رئیس انجمن برگزاری جلسات فوق العاده بلامانع است؛
۱. مدیر مدرسه ترتیبی اتخاذ نماید تا هر یک از معلمان متناسب با تخصص و تمایل خود در برنامه ریزی و سازماندهی گروه های کاری و تدوین شرح وظایف و فعالیتهای مربوط به هر یک از آنها براساس شرح وظایف شورای دانش آموزی مدرسه با رئیس انجمن همکاری نمایند؛ ۲. انجمن ها در صورت نیاز میتوانند از مسئولین مدرسه جهت شرکت در جلسات دعوت نمایند؛
. مدیر مدرسه و معاون پرورشی و سایر معلمان و دبیران، مربیان پرورشی در صورت نیاز میتوانند در تمام جلسات انجمن ها به تناسب موضوع حضور داشته باشند

جدول عناوین برنامه های قابل تفویض به شوراهای دانش آموزی در سطح آموزشگاه

 

ریف عنوان برنامه قابل تفویض به شوراها عنوان انجمن مجری در شورای دانش آموزی توضیحات
١ اجرای قرآن در برنامه صبحگاهی آموزشگاه انجمن قرآن صرفاً توسط دانش آموزان
۲ اجرای برنامه نرمش دانش آموزی در صبحگاه انجمن تربیت بدنی صرفاً توسط دانش آموزان
۳ برنامه های بهداشتی و نظافتی آموزشگاه انجمن بهداشت صرفاً توسط دانش آموزان
بوفه آموزشگاه انجمن بهداشت ٫ انجمن تعاونی آموزشگاهی ادار، آن مطابق ضوابط خاص دانش آموزان
ه واگذاری کل فعالیت های کتابخانه آموزشگاه انجمن کتاب و مطالعه صرفاً توسط دانش آموزان
پشتیبانی علمی و تقویتی دانش آموزان ضعیف در مسائل درسی انجمن علمی آموزشی دانش آموزان با کمک دبیران
۷ پیگیری اطلاع رسانی و ثبت نام مسابقات فرهنگی هنری و پرسش مهر انجمن فرهنگی هنری دانش آموزان با کمک دبیران ادبیات و پرورشی
۸ ثبت اطلاعات دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات در سایت همگام انجمن رسانه و فضای مجازی در مقطع متوسطه دوم

 

شیوه ارزیابی فعالیتهای شورای دانش آموزی
براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش شورای دانش آموزی می تواند در مسایل آموزشی پرورشی انضباطی و فوق برنامه مدرسه شرکت کرده و برای ایجاد ارتباط دو سویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه تلاش نماید. در این راستا اعضای شورای دانش آموزی مدارس به منظور ایجاد حس مسئولیت پذیری و مشارکت در نسل جوان با تشکیل جلسات متعدد و با انجام بعضی از فعالیتهای اجرایی، مدیریت مدرسه را یاری مینمایند.
. به منظور تشویق و ترغیب و کشف استعدادها و خلاقیت های اعضا در فعالیتهای مربوط و قدردانی از اعضای شوراهای برتر و همچنینکشف نقاط ضعف و قوت برنامه ها و بررسی آن در پایان هر سال تحصیلی اردیبهشت ماه از فعالیتهای شورای دانش آموزی مدارس نواحی ٫ مناطق ٫ شهرستان و سازمان آموزش و پرورش استانها ارزیابی به عمل می آید تا شوراهای برتر در مناطق استان و کشور تعیین و مورد تقدیر قرار گیرند.
– امید آن که با به کارگیری صحیح این شیوه ارزیابی بتوانیم نسبت به ترغیب و تشویق اعضای شوراهای دانش آموزی اقدام مؤثرتری به عمل آوریم.

اهداف
* زمینه سازی به منظور تحلیل دو جانبه موفقیت ها و عدم موفقیت ها و کشف علل پیشرفت یا عدم پیشرفت؛
ترغیب و تشویق اعضا به مسئولیت پذیری و انجام فعالیت و رقابت سالم.
نحوه و مراحل ارزشیابی
الف) ارزشیابی شوراهای دانش آموزی مدارس
کارشناس مربوط ناحیه ٫ منطقه ٫ شهرستان با مراجعه به مدرسه و با استناد به مدارک و مستندات موجود در حضور مدیر مدرسه و رئیس شورای دانش آموزی از فعالیت ها و برنامه های شوراهای دانش آموزی براساس ضوابط و فرم های پیوست فرم شماره (۱) از فعالیت شوراها از تعداد ضمائم: تعداد ضمائم

ابتدای سال تحصیلی زمان تشکیل شورا تا اردیبهشت ماه ارزشیابی به عمل می آورد. این فرم میبایست توسط مدیر مدرسه و رئیس شورا تأیید گردد.
بعد از رتبه بندی شوراها در منطقه برابر سهمیه ای که از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین میگردد شوراهای برتر را به استان معرفی می نماید.
ب ارزیابی فعالیتهای کارشناسی شوراهای دانش آموزی ناحیه٫ منطقه ٫ شهرستان:
در این مرحله کارشناس استان با مراجعه به ناحیه ٫ منطقه ٫ شهرستان فعالیتهای مربوط به شوراهای دانش آموزی ناحیه ٫ منطقه ٫ شهرستان را براساس فرم شماره ۲ با حضور کارشناس و معاون مربوط و بـا توجـه بـه مستندات موجود مورد ارزشیابی قرار میدهد (فرم مذکور مورد تأیید آنان قرار گیرد. سپس بعد از رتبه بندی شوراهای معرفی شده به استان، کارشناس استان لیست اسامی مدیر مدرسه و اعضای ۲ شورای برتر را به تفکیک جنسیت از هر دوره متوسط دوم (مجموعاً ۴ شورا) وليست مسئولين منـاطـق فـعـال شوراهای مذکور را طی فرم های شماره ۴ و ۵ تا آخر خرداد ماه به وزارت آموزش و پرورش معرفی نماید. (تعداد شوراهای جهت شرکت در همایش ملی توسط وزارت متبوع هـر سـاله اعلام خواهد شد.)
ج) ارزشیابی فعالیتهای کارشناسی شوراهای دانش آموزی استان
در این مرحله کارشناس وزارتی با حضور در سازمان آموزش و پرورش استان با توجه به مستندات و مدارک موجود و با حضور کارشناس و کارشناس مسئول مربوط، فعالیتهای کارشناسی شوراهای دانش آموزی سازمان را براساس فرم شماره ۳ مورد ارزیابی قرار می دهد.
تبصره اداره کل آموزش و پرورش عوامل اجرایی ذیربط سازمان و ادارات تابعه مدیران مدارس و اعضای شوراهای برتر رتبه های اول، دوم، سوم ابتدایی ناحیه ٫ منطقه ٫ شهرستان و مدیران مدارس و اعضای شوراهای رتبه های دوم و سوم دوره های تحصیلی راهنمایی و متوسطه استان را طی برنامهای باشکوه با پوشش خبری مناسب مورد تشویق قرار دهند.
(اهداء لوح تقدير و هديه)
پیشنهاد می شود در کلیه سطوح با واحدهای ارزیابی عملکرد هماهنگی به عمل آید.

 

 

شیوه ثبت فعالیت های شورای دانش آموزی

ثبت فعالیت ها و نگهداری اطلاعات در هر مجموعه، اعم از تصمیم گیر و تصمیم ساز، در سطوح مختلف آن مفید میباشد؛ زیرا از این رهگذر نه تنها امکان ارزیابی و بررسی عملکرد گذشته میسر می گردد، بلکه تجارب حاصل به عنوان چراغ راه آینده در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین به منظور ثبت فعالیتهای شورای دانش آموزی در طول سال تحصیلی در مدرسه نمونه فرمهای این مجموعه تنظیم و ارائه شده است.

راهنمای تکمیل و ثبت فعالیتهای سالانه شورای دانش آموزی
این مجموعه در ابتدای سال تحصیلی و پس از انجام انتخابات، جهت ثبت فعالیت های شورا در اختیار شورای دانش آموزی مدارس قـرار می گیرد و ضروری است پس از اقدام موارد ذیل به دقت مطالعه و مورد توجه قرار گیرد
۱ فرم های شماره ۱ و ۲ و ۳ مربوط به ارزیابی از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته در مدرسه ، منطقه و استان می باشد.
۲ . فرم شماره ۴ مربوط به معرفی شوراهای برتر مناطق می باشد
. فرم شماره ۵ به معرفی مناطق فعال در فعالیت شوراهای دانش آموزی اختصاص دارد که توسط استان تکمیل می گردد
۴. صورت جلسات شورای دانش آموزی در دو نسخه تنظیم می گردد. نسخه اول (فرم شماره (۶) بعد از ثبت صورتجلسه و امضای اعضاء با نامه رسمی مدارس به مدیریت آموزش و پرورش ذیربط، حداکثر یک هفته بعد از برگزاری جلسه ارسال میشود و نسخه دوم (فرم شماره ۶) به عنوان سند در مدرسه باقی می ماند؛
۵. در فرم شماره ۷ مشخصات اعضای اصلی و علی البدل شورای دانش آموزی که در انتخابات حائز اکثریت آراء شده اند نوشته می شود؛ ۶. در فرم شماره ۸ رئوس برنامه و فعالیتهای انجام شده توسط شورای دانش آموزی مدارس ثبت می گردد؛
. در فرم شماره ۹ ،نظرات، پیشنهادات ،انتقادات، خلاقیت و نوآوری اعضای شورای دانش آموزی مدارس درج می گردد؛
. نمونه فرمهای تعرفه انتخابات و کارت شناسایی اعضاء منتخب شوراهای دانش آموزی در فرم های شماره ۱۰ و ۱۱ طراحی شده است

فرم شماره ۱۲ مخصوص ثبت آراء داوطلبان عضویت در شوراهای مدارس می باشد که . پس از شمارش آراء انجام می گیرد
۱۰. فرم شماره ۱۳ صورتجلسه انتخابات می باشد که پس از رای گیری و شمارش آراء توسط اعضای صندوق تکمیل می گردد
۱۱ . فرم شماره ۱۴ اسامی ستاد اجرایی انتخابات است که اعضای این ستاد از بین خود دانش آموزان بوده و مطابق شیوه نامه توسط شورای مدرسه انتخاب می شوند.
۱۲. نمونه ابلاغ اعضای منتخب شوراهای دانش آموزی در فرم شماره ۱۵ تنظیم شده که لازم است پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات توسط مدیر مدرسه صادر و به اعضای منتخب اعطا میگردد .
در فرم شماره ۱۶ گزارش آماری شوراهای منطقه به استان و جدول آمار استان به دفاتر ستادی ذیربط پیوست میباشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان