مناسبت ها

مناسبت ها

در دسته مناسبت ها شما میتوانید. محتواهای ویژه برنامه های  مدارس و درواقع مناسبتهای فرهنگی و ملی. و همچنین مذهبی که در مراکز فرهنگی و هنری کشور که در تقویم درج شده. و نیز مناسبتهای جهانی  که در کشورهای مختلف اجرا می شودذ نیز می باشد.

Events

In the category of occasions, you can find the special contents of school occasion programs and, in fact. cultural and national as well as religious occasions that are included in the cultural and artistic centers of the country that are listed in the calendar. as well as world events that are performed in different countries.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–30 از 846 نتیجه