صفحه اصلی » بانک محتوا, متن مجری

متن مجری ویژه بازگشایی مدارس

متن مجری ویژه بازگشایی مدارس

متن مجری ویژه بازگشایی مدارس متن مجری بازگشایی  مدارس ای دبستان ترین احساس من باز گرد این مشق ها را خط  بزن ای دبستانی ترین احساس من بازگرد این مشق ها را خط بزن دلم برای پاکی دفتر نقاشی وگم شدن در آن خورشید
متن مجری ویژه محرم

متن مجری ویژه محرم

متن مجری محرم امام حسین (ع)که امام شیعیان است. در شهر مدینه زندگی می کردند. ایشان همیشه مردم را به کارهای خوب دعوت می کردند و از مردم می خواستند از آدم های که کارهای زشت می کنند وبه مردم ظلم می کردند همیشه دوری کنید به خاطر
برو بالا